საზღვაო გადაზიდვა

 

საჰაერო გადაზიდვა

სახმელეთო გადაზიდვა

ნაკრები ტვირთები ჩინეთიდან

კომპანია უზრუნველყოფს ნებისმიერი სახის ტვირთების ტრანსპორტირებას ჩინეთიდან: საზღვაო, საჰაერო, და სარკინიგზო გადაზიდვების გზით. კომპანია დაკომპლექტებულია, კომპეტენტური და მაღალკვალიფიციური კადრებით. ჩვენთვის თითოეული მომხმარებელი მნიშვნელოვანია და ვამაყობთ მომსახურების მაღალი დონით. ეს არის ადგილი სადაც თქვენ განთავისუფლდებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველანაირი პრობლემებისგან. ჩვენი მთავარი მიზანია თითოეულ მომხმარებელს გავუწიოთ პროფესიონალური და ხარისხიანი მომსახურება. 

 

 

GEOCHINA TRANS LTD.  გთავაზობთ შემდეგი სახის მომსახურებას ჩინეთში:

 

საკონტეინერო და საჰაერო გადაზიდვები

 

 ნაკრები ტვირთის ტრანსპორტირება ჩინეთის ნებისმიერი საზღვაო პორტიდან

 

 ჩინეთში ტვირთის დასაწყობება, დაზღვევა საბაჟო გაფორმება და მისი ტრანსპორტირება

 

 ყველანაირი ლოგისტიკური და სატრანსპორტო ოპერაციები

 

 კონტეინერების ტრანსპორტირება ჩინეთიდან

 

 დამკვეთის სასარგებლოდ მოლაპარაკებების წარმოება ჩინურ კომპანიებთან

 

 საშიში, გაყინული და/ან არაგაბარიტული ტვირთების ტრანსპორტირება

 

 

დაგვიკავშირდით:

ელ-ფოსტა: contact@gct.ge

ოსეთის ქ #25
თბილისი, საქართველო
ტელ:  +995 32 219 55 88
 

მობ:   +995 595 65 15 15